Regulamin

 

Ogólne warunki świadczenia usług. Informacja dla klientów.

Przed oddaniem odzieży do Pralni Para lub punktu zdawczo-odbiorczego sygnowanego logiem Pralni Para, prosimy o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług które są częścią umowy o pranie odzieży.

 

Ogólne warunki świadczenia usług. Informacja dla klientów.

Zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, producent lub dystrybutor ma obowiązek oznakowania produktu nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy.

Na wyrobach tekstylnych muszą być podane informacje dotyczące sposobu ich konserwacji (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. nr 81, poz. 7743 z 2004 r., z późniejszymi zmianami)Produkty włókiennicze wprowadzane do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane.

Produkty włókiennicze wprowadzane do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać:

  • skład surowcowy produktu, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy. Nazwy włókien i ich cechy zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  • sposób konserwacji produktu, podawany najczęściej w formie graficznej. Stosowane symbole ostrzegawcze są określone w normie PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli.

Znaki handlowe (towarowe) – Wyroby tekstylne mogą być także oznakowane znakiem handlowym (towarowym). Jest to dla konsumenta istotna informacja związana z przede wszystkim z jakością wyrobu.

1.

Pralnia przyjmuje do prania chemicznego garderobę posiadającą
oznakowanie fabryczne „P” lub „A”.Odzież nie posiadająca fabrycznego oznakowania
przyjmowana jest wyłącznie na odpowiedzialność klienta i nie ponosimy odpowiedzialności
za jej uszkodzenie lub zniszczenie w procesie prania.
2.
Pralnia Para nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży
niewłaściwie oznakowanej przez producenta symbolem „P” lub „A”
a składającej się z materiałów nie nadających się do czyszczenia chemicznego.
3.
Pralnia Para nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie fizeliny , guzików
ozdób,zamków,klamr,aplikacji(koraliki,cekiny itp.) oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.
4.
Pralnia Para nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży,których nie można było przewidzieć
przed jej przyjęciem , a wynikającej z niedostatecznej trwałości farbowania,napisów drukowanych,
zbiegania się materiałów,impregnacji i innych ukrytych wad.
5.
Pralnia Para nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po jednorazowym praniu ,
gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane ,retuszowane.
6.
W przypadku rzeczy ubrudzonych szczególnie np.wymiocinami ,moczem,kałem,krwią lub innym typem zabrudzeń
które wydzielają przykre zapachy i trzeba zastosować szczególne środki ostrożności higieniczne.
Klient ma obowiązek usunąć resztki które przylegają do materiału, zabezpieczyć rzeczy przed wydzielaniem odoru
poinformować o rodzaju zabrudzenia obsługę.
Obsługa ma prawo do odmówienia przyjęcia rzeczy mogących stworzyć zagrożenie sanitarno epidemiologiczne.
7.
Klienta obowiązkiem jest sprawdzenie kieszeni,plam oraz określenia ich pochodzenia,
wskazanie wad (rozdarć,zafarbowań,dziurek itp). .
8.
Termin wykonania usługi wynosi od 24 do 48 godzin od momentu przyjęcia garderoby,
chyba że jest ustalony indywidualnie.
9.
Na życzenie jeżeli jest taka możliwość wykonujemy usługę w 60-90 minut która jest dodatkowo
płatna w wysokości 25 % ceny usługi.
10.
Usługa płatna jest zawsze z góry .
11.
Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnie Para usług określa
cennik pralni. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie przy ul.Chylońska 15 81-064 Gdynia
lub pod nr tel. 58 580 51 53.
12.
Odzież wydawana jest tylko i wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.
13.
Reklamacje uwzględniane są tylko przy odbiorze rzeczy w pralni za okazaniem dowodu przyjęcia oraz wpłaty.
*Obsługa zawsze informuje o wadach powstałych w wyniku czyszczenia lub plamach których nie dało się usunąć.
*Rzeczy które opuszczą siedzibę pralni Para nie będą uwzględniane przy reklamacji.
*Klient ma obowiązek sprawdzić przedmiot czyszczenia w obecności obsługi oraz wskazać
ewentualne wady .
14.
W przypadku zgubienia rzeczy klienta przez pralnie Para , odszkodowanie dla klienta stanowi
równowartość rzeczy w chwili oddania ich do pralni lecz nie więcej niż równowartość 10 krotnej ceny
za wykonywaną usługę.
W przypadku sporu klient ma prawo zastosować się do kodeksu powództwa cywilnego.
15.
W przypadku zniszczenia rzeczy , szkody pokrywa ubezpieczyciel Pralni Para w terminie 14 dni
od daty potwierdzenia przez ekspertyzę biegłego rzeczoznawcy szkody wynikającej z winy pralni Para .
Koszt ekspertyzy w razie nie potwierdzenia winy Pralni Para ponosi klient.
16.
W przypadku nie odebrania rzeczy w terminie 7 dni od daty wykonania usługi pralnia Para ma prawo
pobrać opłatę składową w wysokości ceny usługi za każde kolejne 7 dni.
Po upływie terminu 3 mc rzeczy nie odebrane ulegają licytacji,likwidacji bądź zostaną przekazane na cele
dobroczynne.
17.
ZLECENIE USŁUGI W PRALNI PARA JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZROZUMIENIEM I AKCEPTACJĄ
REGULAMINU PRALNI PARA.